Uhelné safari

Vršanská uhelná a Severní energetická organizují exkurze do těžebních lokalit (do lomů) za plného provozu a na rekultivace pod názvem Uhelné safari od roku 2009. Veřejnosti tak umožňuje zblízka se seznámit s technologií těžby hnědého uhlí, ale i obnovou krajiny po těžbě. Za dobu trvání projektu se s touto činností seznámilo téměř 26 000 lidí z celé ČR i ze zahraniční.


 

Trasa 1 Lom ČSA

Trasa: Hipodrom Most, vnitřní vyhlídková terasa lomu ČSA, těžba skrývky rýpadlem KU800, těžba uhlí rýpadlem KU300, ukládání nadložních zemin - zakladač ZP 6600, rekultivace – areál děkanského kostela.

Trasa 2 Lom Vršany

Trasa: Hipodrom Most, skládkový stroj, vyhlídková terasa lomu Vršany, těžba skrývky rýpadlem KU800, těžba uhlí rýpadlem KU300.

Trasa 3 Rekultivační trasa

Určena pro početnější skupiny s vlastní dopravou. Organizátor exkurzí dodává pouze průvodce. V případě rezervace trasy č.3 nás kontaktujte e-mailem. Délka trvání exkurze 2,5 hodiny.

Trasa: Areál Benedikt, Hipodrom Most, vyhlídková terasa lomu Vršany, vodní dílo Vrbenský (Matylda), areál děkanského kostela.


Organizační pokyny

Projekt je v roce 2019 realizován od 1.5 do 30.9.

Rezervace míst bude otevírána od dubna vždy první den v měsíci v 8 hodin ráno na měsíce následující (např.: 1. dubna na měsíce květen a červen, 1. června na měsíce červenec a srpen...).

Těžební společnosti organizují Uhelné safari ve zveřejněných termínech.

Poplatek na trase 1 a 2:
Dospělá osoba 250 Kč (všední den), 300 Kč (sobota)
Děti od 12 do 18 let po celou sezónu: 100 Kč.

Poplatek na trase 3 (rekultivace): 100 Kč za osobu.

Požadavek na vyšší kapacitu nad 18 účastníků (druhé vozidlo): paušální cena 6 000 Kč.

Komerční nabídka (například pro CK či další subjekty): 6 000 Kč za exkurzi do lomu.

Poplatek je nutné uhradit předem bankovním převodem či složenkou, organizované skupiny mohou požádat o fakturu či daňový doklad.

Účast na Uhelném safari nedoporučujeme těhotným ženám. Exkurze do lomů jsou pouze pro děti starší 12 let.

Domácím mazlíčkům NENÍ safari povoleno.

Je nutné mít pevné uzavřené kotníkové boty s plochou podrážkou. Účastník v nevhodné obuvi (pantofle, otevřená či prstová obuv) nebude do skupiny zařazen.

Při nedodržení těchto základních pravidel je průvodce oprávněn účastníka z exkurze vyloučit.

Účastník exkurze bere na vědomí, že organizátor exkurze je v souvislosti s platnou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů oprávněn zpracovávat identifikační osobní údaje účastníka exkurze nezbytné k realizaci exkurze (zejm. k zajištění vstupu účastníka do těžebních lokalit, k zajištění ochrany a bezpečnosti účastníka a k informování účastníka o případných organizačních pokynech), přičemž těmito osobními údaji účastníka jsou: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Organizátor tyto osobní údaje zpracovává výlučně za účelem realizace exkurze a dále s nimi nijak nenakládá. Osobní údaje organizátor uchovává po dobu jednoho roku od uskutečnění exkurze, poté jsou osobní údaje bez dalšího vymazány.


Věk účastníků

  od 12 let

Sraz účastníků

Na adrese: Václava Řezáče 315, Most (pokud není s účastníky domluveno jinak)

Trasa 1: v 9 hodin (středa, sobota)
Trasa 2: v 9 hodin (čtvrtek), v 9:30 hodin (sobota)
Trasa 3: v 10 hodin (pokud není s účastníky domluveno jinak)

Exkurze na trase 1 a 2 obvykle trvají 4,5 hodiny. Na trase 3 obvykle 2,5 hodiny.

Místo srazu

Budova ředitelství Severní energetická a.s. (velká zasedací místnost), V. Řezáče 315, Most (nad mosteckým vlakovým nádražím)

Zobrazit na mapě


Zrušení rezervace

Zrušení zaplacených míst může účastník provést nejméně 10 dnů před konáním exkurze pomocí formuláře.

Doprava

Trasa 1 a 2: terénním vozidlem s maximální kapacitou 18 lidí(zajišťuje těžební společnost) od budovy ředitelství
Trasa 3: dopravním prostředkem žadatele od budovy ředitelství

Nezbytné vybavení

  pevná kotníková obuv (plná plochá obuv bez podpatku)
  oblečení dle aktuálního počasí
  nápoj, případně malá svačina

Focení a filmování

  povoleno po celou dobu exkurze

Podmínky pro televizní a filmové štáby: 1 natáčecí den (12 hodin) – paušální cena 20 000 Kč (zahrnuje 1 vozidlo unimog).

Možnost za příplatek pronájem základny v lokalitě, požadavek na mechanizaci.


Bezpečnostní pokyny

Exkurze probíhají v těžebních lokalitách, kde je zapotřebí dodržovat specifické obecně závazné právní předpisy a bezpečnostní předpisy (bezpečné nastupování a vystupování z terénního vozidla, používání ochranné přílby).

Účastník exkurze získá před exkurzí základní informace o pravidlech bezpečného chování v těžební lokalitě a zakázaných činnostech: musí respektovat pokyny průvodce, nesmí z terénního vozidla vystupovat bez pokynu průvodce, nesmí se vzdálit od vozidla bez vědomí a souhlasu průvodce, přibližovat se k velkostrojům, vstupovat do prostoru pásového dopravníku, dotýkat se jeho částí, musí respektovat zvukovou signalizaci při najíždění technologického celku atd.)

Proškolený doprovod nezletilých účastníků přebírá zodpovědnost za jejich chování v prostoru těžební lokality.

V průběhu exkurze platí přísný zákaz pití alkoholických nápojů včetně piva . V opačném případě průvodce okamžitě zruší exkurzi, zavolá inspekční službu a vyjede se skupinou z lokality.

Organizátor si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit trasu exkurze z provozních důvodů nebo v případě mimořádné události v těžebních lokalitách. V případě zrušení exkurze organizátor vrátí účastníkům příslušný uhrazený poplatek dle zvolené varianty (trasy) exkurze.


Kontakty

Trasa 1,2,3

safari@7group.cz

Kontakt pro média

mluvci@7group.cz


© Severní energetická a.s.,
Vršanská uhelná a.s.
2009 - 2018